Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 25/01/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 024/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 麦克阿瑟 PRAC C254yo BR AUS G SH 72 708 杜奕 彼得斯 1 1:01.54
by CHARGE FORWARD (AUS) - MOZAMBIQUE (AUS)
5 步兵团 PRAC W3955yo B NZ G SH 114 645 顾 伟 乐 陈瀠旺 2NS1:01.55
by TAVISTOCK (NZ) - THE NIGHTINGALE (NZ)
6 做得好 PRAC R2226yo CH NZ G SH 105 656 沙霖 郭力维 33/41:01.68
by FALKIRK (NZ) - GOLD CLOUD (NZ)
1 魔力之城 PRAC C4244yo B BRZ R SHB, TT73 671 穆哈诺 赛米 411:01.84
by HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) - ACADEMIA REAL (USA)
4 海神 PRAC R3426yo B NZ G SH 105 664 罗达 布隆 51 1/21:02.09
by GOLD CENTRE (AUS) - WAIKIKI PRINCESS (AUS)
3 全能皇帝 PRAC R5326yo B SAF G SHB72 593 祖格拉 李卡都 61/21:02.15
by KAHAL (GB) - SWEET VIRGINIA (SAF)
2 王牌港湾 PRAC E84yo CH GB G NHB50 602 沃斯特 李卡都 711:02.30
by HARBOUR WATCH (IRE) - UPPERVILLE (IRE)
7 明亮 PRAC C3676yo B GB G NH 78 577 黄敬权 M尤索 88 3/41:03.74
by SIR PERCY (GB) - FAIRY FLIGHT (USA)