Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 22/01/2018
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 021/2018 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 布艾利斯 PRAC E2844yo CH AUS G SHTT63 661 杜奕 彼得斯 1 1:02.04
by SEBRING (AUS) - SAYAHAILMARY (AUS)
4 巴赫 PRAC E2014yo B IRE G NH 59 674 穆哈诺 彼得斯 21/21:02.10
by KODIAC (GB) - ESEDRA (IRE)
6 萨塔尔 PRAC E1293yo B AUS G SHNG55 596 沙里扎 克莱门 3SHD1:02.11
by STAR WITNESS (AUS) - QUEEN FOR NINEDAYS (NZ)
7 磨金沙 PRAC E695yo BR NZ G SH 46 587 赛富汀 彼得斯 45 1/21:03.01
by ALAMOSA (NZ) - PINOT GRIEVE (NZ)
2 西北爽 PRAC E773yo B NZ G SHB60 612 尤俊豪 郭力维 52 1/21:03.41
by ROCK 'N' POP (AUS) - WAHAHA (NZ)
3 小凤凰 PRAC C4284yo GR/RO USA H NH 60 633 沙霖 郭力维 63 1/41:03.96
by INTERACTIF (USA) - THERESA'S TIZZY (USA)
8 蓝色天堂 PRAC E3483yo CH USA G NHTT 608 陈志城 马定贤 711:04.12
by HAYNESFIELD (USA) - BACH HAMILTON (USA)
5 为何不 PRAC C2904yo B AUS G SH 59 595 黄敬权 马定贤 81 1/21:04.38
by FOXWEDGE (AUS) - JIVE (CAN)