Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 22/01/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 021/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 一点点 PRAC E1545yo B NZ G SH 64 676 杜奕 彼得斯 1 1:02.14
by PER INCANTO (USA) - TAP 'N' GAP (NZ)
1 牛神 NR E4604yo B AUS G SH 60 581 赛富汀 赛米 2NS1:02.14PNIL
by SEBRING (AUS) - BARANGAROO (AUS)
7 巨亨 PRAC C1474yo B/BR NZ G SHEM61 597 沃斯特 李卡都 3SHD1:02.16
by O'REILLY (NZ) - TOSS UP (NZ)
8 走马看花 PRAC E1535yo B NZ G SHB63 658 阿斯兰 彼得斯 4NS1:02.16
by SHOWCASING (GB) - BYGROSVE (NZ)
4 凯撒大帝 PRAC C4714yo B/BR AUS G SH 74 664 穆哈诺 彼得斯 51 1/41:02.38
by I AM INVINCIBLE (AUS) - RIVERS SECRET (AUS)
3 铁血战士 PRAC C3235yo B NZ H SHTT93 633 哥拉利 尚恩 61/21:02.45
by SAVABEEL (AUS) - BIRD (NZ)
2 林家皇朝 PRAC W5714yo B/BR AUS G SHSB, P74 642 薄奇能 伯里奇 73/41:02.57
by ROTHESAY (AUS) - FALCREST (NZ)
斯佩林 PRAC W4494yo B AUS G SH 72 5 祖格拉 李卡都
by DREAM AHEAD (USA) - BOOM TIME SAVINGS (AUS)