Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 16/01/2018
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 016/2018 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 小大人 BLINK W4015yo B NZ G SHB55 532 APP R SYAFIQ 菲特文 1 1:01.88PWITH B
by SHOWCASING (GB) - CAFFEINE (NZ)
1 辉煌太阳 NR E1165yo B AUS G SHB61 581 黄敬权 许佐扬 23 1/21:02.45PWITH B
by LONHRO (AUS) - NOESIS (AUS)
6 尊驾 STALL C3855yo CH IRE G NHB, TT, XNB73 646 顾 伟 乐 菲特文 3HD1:02.49PWITH XNB/B/TT
by GALILEO (IRE) - REMEMBER WHEN (IRE)
5 享利多 NR E4454yo B AUS M SH 61 585 菲德斯 霍卡 431:02.98PNIL
by DALIAPOUR (IRE) - HANNA ROSSA (AUS)
3 圣导师 NR E4314yo B NZ G SH 61 633 扎华礼 霍卡 53 1/41:03.52PNIL
by SAVABEEL (AUS) - BIRIYANI (IRE)
7 有所谓 PACIF E2124yo BR AUS G SHP60 687 穆哈诺 赛米 6NS1:03.53PWITH P
by MURTAJILL (AUS) - MISS VELVET (AUS)
马有才 PACIF E2793yo CH USA G NHP 4 柯清狄
by LANGFUHR (CAN) - SKY FRAULEIN (USA)