Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 16/01/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 016/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 超能英雄 BLINK, STALL E1733yo B AUS C SHB 604 再基 陈瀠旺 1 1:02.64PWITH B
by TRUSTING (AUS) - WELL CREDENTIALLED (AUS)
8 太阳蓝天 NR E3194yo B AUS G SH 61 628 阿沙哈 许佐扬 23/41:02.76PNIL
by REDOUTE'S CHOICE (AUS) - HASNA (AUS)
5 截止日 BLINK C3994yo B NZ G SHB, TT, XNB52 645 普拉瑟 彼得斯 31/21:02.85PWITH XNB/B/TT
by RIP VAN WINKLE (IRE) - SCARLET RUNNER (NZ)
6 太阳猛龙 NR E3544yo BR IRE G NHB60 586 黄敬权 许佐扬 41 1/41:03.08PWITH B
by DARK ANGEL (IRE) - KARLIYSHA (IRE)
1 九皇兆 1000V C2244yo B NZ G SH 53 611 MOHAMMAD NIZAR BIN MOHAMMAD NOOR 赛米 5HD1:03.10PNIL
by DARCI BRAHMA (NZ) - SANS SOUCI (NZ)
3 比波普 BLINK E193yo B NZ G SHB46 603 文罗 高冈 6HD1:03.13PWITH B
by ROCK 'N' POP (AUS) - PTERIDOPHYTE (NZ)
2 三叶草 BLEED E1893yo B AUS G SH 562 菲德斯 霍卡 72 3/41:03.58PNIL
by HELMET (AUS) - SHAMABELLE (NZ)
宝石迷阵 BP C2358yo B JPN G NH 40 7 许佐扬
by JUNGLE POCKET (JPN) - POPS (JPN)