Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 11/01/2018
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 012/2018 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 闪电将军 PRAC C4833yo BR AUS C SH 58 583 祖格拉 凯得 1 1:01.19
by DICK TURPIN (IRE) - CALIFORNIUM (AUS)
8 但丁 PRAC E2104yo B AUS G SHB60 668 罗达 布隆 22 1/41:01.56
by MORE THAN READY (USA) - LIVING HELL (AUS)
5 本能 PRAC W1476yo CH AUS G SHEM51 615 赛富汀 马定贤 31 3/41:01.84
by CONATUS (AUS) - OPEN SLATHER (AUS)
7 皇家保镖 PRAC C3805yo B AUS G SHSB56 647 哥拉利 尚恩 4NS1:01.85
by PURREALIST (AUS) - DULCINA (AUS)
6 兴先生 PRAC E1243yo B NZ G SH 66 686 杜奕 彼得斯 53/41:01.96
by SHOWCASING (GB) - ZAFONIQUE (NZ)
1 西北山 PRAC E2934yo B GB G NHB54 581 高德发 彼得斯 611:02.11
by MAYSON (GB) - FACIASCURA (GB)
2 雪花 PRAC W3205yo BR NZ G SH 63 682 包和义 L黎根 7231:05.90
by SHOWCASING (GB) - ICY BUBBLES (NZ)
4 松鼠特工 PRAC C2915yo B AUS G SHBP, TT54 644 徐汉堡 奥哈拉 8HD1:05.92
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - AKHMATOVA (USA)