Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 09/01/2018
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 010/2018 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 熔融大使 PRAC E2894yo CH AUS G SHB66 686 包和义 L黎根 1 1:03.11
by VITAL EQUINE (IRE) - ELEGANT TOUCH (AUS)
2 金羊 PRAC C3425yo CH NZ G SHSB, EM, XNB56 682 普拉瑟 彼得斯 2HD1:03.14
by PER INCANTO (USA) - SEEBRIGHT (NZ)
1 一带一路 PRAC E1784yo CH AUS G SHBP, XNB52 611 黄敬权 许佐扬 311:03.29
by WANTED (AUS) - RAJA LANE (AUS)
4 王冠之礼 PRAC E873yo B AUS G SH 55 584 B伍活 杨克荣 42 3/41:03.73
by PHENOMENONS (AUS) - INAURA (AUS)
5 林家改革 PRAC W1746yo B NZ G SHTT69 585 菲德斯 霍卡 511:03.91
by O'REILLY (NZ) - PRETTY (NZ)
7 旋转不停 PRAC R616yo B NZ G SHB72 667 杜奕 许怡 611:04.08
by KEEPER (AUS) - SEISHONA (AUS)
3 小当家 PRAC E2233yo B NZ G SH 56 613 文罗 瑞尔士 731:04.55
by BURGUNDY (NZ) - CAVENDISH BELLE (NZ)