Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 04/01/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 006/2018 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 看到了 PRAC E1773yo B/BR NZ G SHSB67 598 祖格拉 李卡都 1 0:59.51
by O'REILLY (NZ) - FABULIST (NZ)
5 威哥 PRAC E1943yo B AUS G SH 59 585 沃斯特 李卡都 28 1/21:00.92
by DENMAN (AUS) - BOAT QUAY (AUS)
2 皇家瀑布 BLINK E3334yo B NZ G SHB60 672 罗达 布隆 311:01.10PWITH B
by O'REILLY (NZ) - IGUAZU'S GIRL (NZ)
7 我的金库 PRAC C94yo BR NZ G SH 63 637 哥拉利 尚恩 43/41:01.23
by SAVABEEL (AUS) - APOLLO TREASURE (USA)
4 缔结良缘 PRAC C4134yo B NZ G SH 60 664 杜奕 瑞尔士 51/21:01.31
by NO EXCUSE NEEDED (GB) - SUZY HARRIS (NZ)
3 莱利舞者 PRAC E2685yo B NZ G SH 64 663 包和义 尚恩 63 1/41:01.84
by O'REILLY (NZ) - TIPTOES (NZ)
6 岩石鹰 PRAC C15yo BR AUS G SHP60 606 KOK WEI HOONG 伯里奇 71/21:01.90
by STRYKER (AUS) - WAVERLEY EXPRESS (NZ)
马神 BP W4355yo B NZ G SH 51 1 黄俊杰 柯清狄
by BACHELOR DUKE (USA) - EYENO (NZ)