Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 04/01/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC : 006/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 巴菲特 BLINK E2094yo BR AUS G SHB59 668 罗达 布隆 1 1:00.33PWITH B
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - CANYONVILLE (NZ)
1 柯林先生 BLINK E4134yo B NZ G SHSB, B 631 莫丹尼 彼得斯 2SHD1:00.34PWITH B/SB
by FALKIRK (NZ) - SANDRA (NZ)
6 神猫 BLINK E4233yo BR AUS G SHB, TT56 666 包和义 尚恩 33/41:00.47PWITH B/TT
by SMART MISSILE (AUS) - FORNINI (AUS)
7 横扫千军 STALL E573yo B AUS G SHTT58 617 B伍活 杨克荣 421:00.82PWITH TT
by SEBRING (AUS) - WYNNSTAY AVENUE (AUS)
5 华丽日蚀 STALL E803yo B NZ G SHEM 595 海理 彼得斯 55 1/41:01.68PWITH EM
by OCEAN PARK (NZ) - GIO (NZ)
4 南波万 PACIF E2783yo B USA G NHBP, TT50 654 顾 伟 乐 柯清狄 61 1/41:01.87PWITH BP/TT
by BLAME (USA) - HASINIA (USA)
2 狂蜂 BP E2243yo B NZ G SHBP 552 黄俊杰 柯清狄 74 1/41:02.56PWITH BP
by NIAGARA (AUS) - MURPHY'S CASH (AUS)
太阳金币 NR E2374yo B AUS G SH 60 3 黄敬权 许佐扬
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - HELVETIA (AUS)