Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 02/01/2018
考闸试跑
考闸试跑 7: BT: SNTC : 003/2018 - 10:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 好日子 PRAC C4583yo B NZ G SHB54 635 顾 伟 乐 邱炳安 1 1:01.92
by SHOWCASING (GB) - SWEET CHARITY (NZ)
6 卫星师父 PRAC E864yo B GB G NH 48 626 施志勇 奥哈拉 21/21:02.01
by DELEGATOR (GB) - DIAMOND SURPRISE (GB)
3 千禧霸主 PRAC W5045yo B/BR AUS G SHXNB55 673 杜奕 瑞尔士 31 3/41:02.31
by LONHRO (AUS) - MAREE BASSE (IRE)
9 热金 PRAC F4379yo B IRE G NHP, TT, XNB45 589 黄敬权 陈加顺 43/41:02.45
by IFFRAAJ (GB) - TIMEWEE (USA)
4 三狮军团 PRAC C2326yo B JPN G NHB, TT48 644 沙霖 郭力维 5HD1:02.47
by HARBINGER (GB) - SUN WILL SHINE (JPN)
7 雷金爵士 PRAC R4386yo BR NZ G SH 48 647 纪斯 瑞尔士 61 1/21:02.74
by RED GIANT (USA) - DEUTSCHE (AUS)
8 但丁 PRAC E2104yo B AUS G SH 60 658 罗达 布隆 73 1/21:03.31
by MORE THAN READY (USA) - LIVING HELL (AUS)
2 未开发 PRAC W5147yo CH NZ G SHEM, TT58 642 普拉瑟 凯得 88 1/41:04.68
by BUNKER (NZ) - JUSTA PASS (NZ)
飞龙帝国 PRAC J2328yo B USA G NH 56 1 尤俊豪 郭力维
by SILVER TRAIN (USA) - LOTTACOSTA (USA)