Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 28/12/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC : 299/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 大漠之鹰 BLINK E4004yo B NZ G SHSB, EM, B61 644 莫丹尼 伯里奇 1 1:01.39PWITH B/EM/SB
by O'REILLY (NZ) - SAHEEL (NZ)
5 玉龙快驹 NR E4113yo B IRE C NHSB61 655 罗达 彼得斯 211:01.54PWITH SB
by EXCEED AQND EXCEL (AUS) - MUCH FASTER (IRE)
7 帝皇羽 BLINK E3733yo CH AUS G SHB 677 包和义 尚恩 33/41:01.66PWITH B
by STREET CRY (IRE) - CORPORATE (USA)
3 邪恶侦探 BP E4073yo B AUS G SHBP56 693 杜奕 赛米 431:02.15PWITH BP
by CHOISIR (AUS) - SUPER BLUE (AUS)
8 巨大火球 1000V N6316yo B/BR AUS G SHSB, P48 648 曾伟升 伯里奇 52 1/41:02.53PWITH P/SB
by CASINO PRINCE (AUS) - MANDALINA (AUS)
6 林家梦境 1000V R2756yo B NZ G SHTT61 646 贝善利 马定贤 68 3/41:03.96PWITH TT
by ELUSIVE CITY (USA) - KILSHEELAN MARIE (NZ)
2 魔术大王 PACIF E3743yo BR AUS G SHBP 632 哥拉利 尚恩 721:04.28PWITH BP
by PIERRO (AUS) - IRONGAIL (AUS)
1 好利多 BP E4435yo B AUS G SHSB, BP61 641 阿斯兰 伯里奇 88 3/41:05.73PWITH BP/SB
by DALIAPOUR (IRE) - SILENT JESTER (AUS)