Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 27/12/2017
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 297/2017 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 战密 PRAC W2476yo BR NZ G SHSR, TT70 591 祖格拉 必拿 1 1:01.69
by SAVABEEL (AUS) - FIRE SONG (NZ)
3 飞龙帝国 PRAC J2327yo B USA G NH 56 643 尤俊豪 郭力维 231:02.18
by SILVER TRAIN (USA) - LOTTACOSTA (USA)
5 喜事 PRAC W5005yo GR NZ G SHB, XNB75 535 MUHAMMAD SYAFIQ ISKANDAR BIN ROSMAN 菲特文 311:02.34
by PENTIRE (GB) - MARIE CLAIRE (NZ)
6 科幻英雄 PRAC E613yo B GB G NHSB61 636 哥拉利 菲特文 4NS1:02.35
by ROYAL APPLAUSE (GB) - ZAHRTEE (IRE)
4 特利多 PRAC E4244yo B AUS G SHBP61 654 莫丹尼 伯里奇 51/21:02.44
by DOMESDAY (AUS) - TIN PAN (AUS)
2 追梦传奇 PRAC W3576yo CH NZ G SH 52 652 纪斯 必拿 651:03.27
by ANY SUGGESTION (AUS) - DIGITAL IMAGE (NZ)
燕跃鹄踊 PRAC C4633yo BR NZ F SH 58 7 霍卡
by BURGUNDY (NZ) - ECLECTIC HEIGHTS (NZ)
热金 PRAC F4378yo B IRE G NH 45 8 黄敬权 陈加顺
by IFFRAAJ (GB) - TIMEWEE (USA)