Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 26/12/2017
考闸试跑
考闸试跑 7: BT: SNTC : 293/2017 - 10:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 魔法棒 PRAC E243yo CH AUS G SHTT61 583 祖格拉 李卡都 1 1:01.21
by STAR WITNESS (AUS) - THANKSGIVING (NZ)
6 奥特洛 PRAC C2804yo CH NZ M SHSR, SB69 646 莫丹尼 菲特文 21 1/21:01.45
by SAKHEE'S SECRET (GB) - SISTA (NZ)
4 萨塔尔 PRAC E1293yo B AUS G SH 55 594 沃斯特 李卡都 31/21:01.51
by STAR WITNESS (AUS) - QUEEN FOR NINEDAYS (NZ)
5 赛菲尔 PRAC E1313yo B NZ G SHSB, XNB60 555 克希纳 李卡都 4HD1:01.54
by SAVABEEL (AUS) - AHNA (NZ)
1 比力 PRAC E763yo GR NZ G SHSB, BP54 661 沙霖 郭力维 52 3/41:02.00
by GUILLOTINE (NZ) - MANGO TREE (AUS)
8 秘密任务 PRAC J5599yo B ARG G SHSB, B, TT70 628 阿斯兰 陈厚勤 62 1/21:02.41
by EASING ALONG (USA) - ECO AUSTRAL (CHI)
10 林家问候 PRAC E554yo CH NZ G SHEM65 5710 菲德斯 霍卡 73/41:02.55
by RED GIANT (USA) - CELTIC CLASS (AUS)
7 强大国君 PRAC W3806yo B IRE G NHSB, B, XNB62 627 曾伟升 菲特文 81/21:02.65
by BUSHRANGER (IRE) - MIA MAMBO (USA)
2 杰作 PRAC C1904yo BR NZ G SHB56 652 普拉瑟 凯得 91 1/21:02.91
by SHOWCASING (GB) - IHI FRENZY (NZ)
9 豪驹 PRAC W2165yo GR IRE G NHB57 579 高德发 陈厚勤 1031:03.42
by MOSS VALE (IRE) - ALYNAMIX (IRE)