Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 26/12/2017
考闸试跑
考闸试跑 2: ORT: SNTC: 87/2017 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 少胜多 ORT E3222yo B JPN F NH 52632 文罗 高冈 1 1:03.32PNIL
by GOLD ALLURE (JPN) - SHES LIKE RIO (USA)
2 至愛 ORT E4143yo B NZ G SH 57625 哥拉利 尚恩 2SHD1:03.34PNIL
by O'REILLY (NZ) - ALWAYS SPECIAL (NZ)
3 阳光男孩 ORT E4323yo B NZ G SH 57643 扎华礼 霍卡 32 1/41:03.70PNIL
by DARCI BRAHMA (NZ) - RIHANNA (NZ)
4 马有才 ORT E2792yo CH USA G NHTT 53.5561 黄俊杰 柯清狄 41/21:03.76PWITH TT
by LANGFUHR (CAN) - SKY FRAULEIN (USA)
1 龙霸 ORT E1993yo BR AUS G SH 57656 贝善利 马定贤 521:04.09PNIL
by ARLINGTON (AUS) - TIMECUTTER (AUS)
指挥家 ORT E3232yo B JPN F NH 52 4 高冈
by KUROFUNE (USA) - GLORIOUS ARCH (JPN)