Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 21/12/2017
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 290/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 权美令者 PRAC C2074yo B NZ G SHB, TT52 621 曾伟升 莫振麟 1 1:02.25
by EGO (NZ) - SURRAAR (NZ)
3 一定拼 PRAC C3404yo B NZ G SHB, TT 623 哥拉利 尚恩 21/21:02.32
by PINS (AUS) - INDISPUTABLE (NZ)
9 明日之星 PRAC C4363yo B/BR AUS G SHB52 659 阿斯兰 马定贤 33 1/41:02.87
by SIDEREUS (AUS) - KIRRA SAND (NZ)
6 卫星经典 PRAC E2734yo B NZ G SHXNB48 576 祖利曼 奥哈拉 43/41:02.98
by PINS (AUS) - TOOHOTTOHANDLE (NZ)
7 大好日子 PRAC E2753yo BR NZ G SHBP 677 徐汉堡 许佐扬 51 1/41:03.17
by BATTLE PAINT (USA) - POACHER'S PRIZE (NZ)
5 北彗星 PRAC E984yo CH AUS M SH 635 B伍活 马定贤 63/41:03.31
by BENFICA (AUS) - BAHAMIAN STAR (AUS)
4 独赢 PRAC C4263yo B USA G NH 54 604 沙里扎 克莱门 731:03.79
by TRIBAL RULE (USA) - STACIE'S SMILE (USA)
2 银天 PRAC C3533yo B IRE G NHB50 602 陈志城 马定贤 8151/21:06.34
by FROZEN POWER (IRE) - MERRY MOON (IRE)
新鲜事 PRAC E3413yo B/BR NZ F SH 8 布隆
by CASINO PRINCE (AUS) - PUSSYCAT DREAM (GB)