Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 21/12/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 290/2017 - 09:50 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 源利多 PRAC W5826yo B IRE H NH 67 611 沙里扎 克莱门 1 1:01.30
by ACCLAMATION (GB) - ROCK EXHIBITION (GB)
2 林家狂飚 PRAC C24yo CH NZ M SHEM, P68 582 KOK WEI HOONG 伯里奇 2NK1:01.35
by RED GIANT (USA) - LADY OF THE GARTER (AUS)
3 天行者 PRAC C1484yo CH NZ G SH 89 583 迪雷多 彼得斯 321:01.70
by BATTLE PAINT (USA) - DAYSTAR (NZ)
6 卡巴纳 PRAC C1394yo BR NZ G SHSR60 606 古马诺 布隆 411:01.88
by SHOWCASING (GB) - CANNSEA (AUS)
7 好来厉帅 PRAC E2303yo B NZ G SHB, TT60 637 哥拉利 尚恩 51/21:01.94
by O'REILLY (NZ) - WINSOME KASH (NZ)
5 神行一哥 PRAC R5126yo B NZ G SHTT59 655 徐汉堡 奥哈拉 6NS1:01.95
by O'REILLY (NZ) - SENTURA (NZ)
8 麦克阿瑟 PRAC C254yo BR AUS G SH 72 608 祖格拉 彼得斯 72 1/21:02.38
by CHARGE FORWARD (AUS) - MOZAMBIQUE (AUS)
马克日蚀 PRAC W1655yo B AUS G SH 69 4 阿斯兰 伯里奇
by NICCONI (AUS) - QUIZ QUEEN (NZ)