Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 28/11/2017
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 275/2017 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 玉龙雄印 NR, PACIF E4173yo CH IRE C NHP55 638 尤俊豪 郭力维 1 0:59.62PWITH P
by FOOTSTEPSINTHESAND (GB) - CLOUDY BAY (GER)
3 精英威力 BP E3833yo B GB G NHBP61 663 杜奕 霍卡 22 1/21:00.02PWITH BP
by SAKHEE'S SECRET (GB) - LONDON WELSH (GB)
1 精英无敌 BP E3843yo B IRE G NHBP61 621 薄奇能 霍卡 33 1/41:00.56PWITH BP
by ARCHARCHARCH (USA) - DOUGH ON THE GO (USA)
4 好来厉帅 BLINK E2303yo B NZ G SHB, TT55 684 包和义 尚恩 41 1/21:00.80PWITH B/ TT
by O'REILLY (NZ) - WINSOME KASH (NZ)
7 拉姆西斯 STALL C636yo CH NZ G SHB23 637 沙里扎 克莱门 52 3/41:01.27PWITH B
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - MISSRAAD (NZ)
5 特利多 NR E4244yo B AUS G SH 56 605 KOK WEI HOONG 伯里奇 6SHD1:01.29PNIL
by DOMESDAY (AUS) - TIN PAN (AUS)
6 克罗王子 NR E4064yo B NZ G SH 56 596 菲德斯 霍卡 7NK1:01.33PNIL
by ALAMOSA (NZ) - SWEET DREAMS BABY (NZ)
2 宇航神骏 BLINK E3522yo CH USA G NHB 662 沙霖 郭力维 83 1/41:01.86PWITH B
by MIZZEN MAST (USA) - SUNSET RIDE (USA)