Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 23/11/2017
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 270/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 巴纳托 PRAC N6626yo B AUS G SHSB, TT60 592 祖格拉 李卡都 1 1:00.68
by REDOUTE'S CHOICE (AUS) - GLIMMERS (AUS)
4 暹罗猫 PRAC C145yo CH ARG M NHSB68 614 沃斯特 李卡都 22 3/41:01.13
by BIG BROWN (USA) - BLUES FOR SALE (ARG)
1 捷足先登 PRAC E594yo B/BR NZ G SHWK48 591 黄敬权 邱炳安 31/21:01.21
by DON EDUARDO (NZ) - RAUDKIVI LASS (NZ)
6 漫步街头 PRAC J2307yo B USA G NH 53 586 克希纳 李卡都 451:02.04
by STUDENT COUNCIL (USA) - EMERALD COAST (USA)
7 巴菲特 PRAC E2094yo BR AUS G SH 55 697 罗达 布隆 51 1/21:02.27
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - CANYONVILLE (NZ)
5 费雷斯 PRAC C4734yo CH AUS G SH 55 665 包和义 尚恩 62 1/21:02.66
by FOXWEDGE (AUS) - ROSE OF CIMMARON (AUS)
3 明坚 PRAC C3684yo B IRE G NHVIS, TT54 543 黄俊杰 M尤索 71/21:02.76
by HAT TRICK (JPN) - ROCHITTA (USA)