Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 09/11/2017
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC: 256/2017 - 10:20 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 卫星师父 PRAC E863yo B GB G NH 43 601 祖格拉 彼得斯 1 1:00.67
by DELEGATOR (GB) - DIAMOND SURPRISE (GB)
3 飞龙帝国 PRAC J2327yo B USA G NH 43 633 尤俊豪 郭力维 21 1/21:00.93
by SILVER TRAIN (USA) - LOTTACOSTA (USA)
6 六帝国 PRAC C4843yo B AUS G SH 46 636 查维斯 邱炳安 33/41:01.05
by BIG BROWN (USA) - KALLISTO (AUS)
8 猛禽 PRAC E933yo GR/RO USA G NHB, XNB41 598 克希纳 李卡都 411:01.20
by CONGRATS (USA) - SHAUNAVON (USA)
4 奇力 PRAC C1004yo B NZ G SHTT42 684 杜奕 郭力维 511:01.38
by HENRYTHENAVIGATOR (USA) - SHANPANICHI (AUS)
9 战计 PRAC E224yo BR NZ G SHB, TT41 659 纪斯 必拿 61 1/41:01.58
by BATTLE PAINT (USA) - STRETTO (NZ)
2 完美女孩 PRAC C344yo B AUS M SHSB, P, TT43 612 KOK WEI HOONG 伯里奇 7NS1:01.59
by THORN DANCER (NZ) - PRICELESS PEARL (NZ)
7 闪电将军 PRAC C4833yo BR AUS C SH 53 667 罗达 奥哈拉 81 1/41:01.80
by DICK TURPIN (IRE) - CALIFORNIUM (AUS)
5 梁家经典 PRAC W4264yo B AUS G SHB43 675 沙霖 郭力维 92 1/41:02.19
by PLUCK (USA) - SHE'S NUMBER ONE (AUS)