Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 09/11/2017
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 256/2017 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 哥尉哥 PRAC C4375yo BR AUS G SH 67 614 陈志城 马定贤 1 1:01.77
by ALL AMERICAN (AUS) - ARISTOCRACY (AUS)
9 女皇陛下 PRAC E1865yo CH NZ M SH 57 609 祖格拉 李卡都 2NS1:01.77
by EKRAAR (USA) - RACE EMPRESS (AUS)
3 乡村贵客 PRAC C2665yo BR AUS G SHSR, SB53 663 薄奇能 伯里奇 3NS1:01.78
by OUTBACK PRINCE (AUS) - DUCK 'N' PINOT (AUS)
1 随它吧 PRAC C4744yo B IRE G NH 51 661 纪斯 瑞尔士 41/21:01.85
by MULTIPLEX (GB) - SKERRIES (IRE)
5 磨金沙 PRAC E695yo BR NZ G SHB43 615 赛富汀 彼得斯 511:02.00
by ALAMOSA (NZ) - PINOT GRIEVE (NZ)
7 圣杯 PRAC C1975yo CH NZ G SHWK, TT48 587 赛鲁 必拿 61/21:02.05
by THORN PARK (AUS) - CLARENS (NZ)
2 目标 PRAC C5284yo B USA G NHB, TT55 602 沃斯特 马定贤 71 1/41:02.24
by WAR FRONT (USA) - TEMPERENCE GIFT (USA)
6 开路先锋 PRAC C5325yo B JPN G NHSR, SB58 666 杜奕 郭力维 82 1/21:02.67
by HARBINGER (GB) - CHAMPAGNE MARIE (JPN)
8 剑桥 PRAC C4545yo B NZ G SH 65 678 罗达 布隆 91 1/41:02.87
by TAVISTOCK (NZ) - UGLY BETTY (AUS)