Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 31/10/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 248/2017 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 朱庇特金 BLINK W4694yo BR AUS R SHB91 633 文罗 高冈 1 1:02.13PWITH B
by CONGRATS (USA) - CONTENTED (AUS)
1 青年才俊 -P C4234yo B BRZ G SH 52 551 MUHAMMAD SYAFIQ ISKANDAR BIN ROSMAN 菲特文 211:02.30PNIL
by MASTRO LORENZO (BRZ) - HAJA GATA (BRZ)
8 完美女孩 PACIF C344yo B AUS M SHSB, P, TT43 608 KOK WEI HOONG 伯里奇 311:02.47PWITH P/SB/TT
by THORN DANCER (NZ) - PRICELESS PEARL (NZ)
6 未来之星 STALL E24yo B AUS G SH 636 陈志城 马定贤 42 1/21:02.86FDIFF BEHIND GATES;FRAC(REARED);2SST REQ
by MANHATTAN RAIN (AUS) - ALEXANDROVA (AUS)
5 三生三世 PACIF E1794yo B AUS G SHBP, TT, XNB46 605 海理 赛米 511:03.02PWITH BP/TT/XNB
by WANTED (AUS) - MARRIAGE VALUE (IRE)
4 杰作 1000V C1904yo BR NZ G SHTT51 624 普拉瑟 奥哈拉 63/41:03.17PWITH TT
by SHOWCASING (GB) - IHI FRENZY (NZ)
艾考爵士 NR E3714yo B NZ G SH 55 2 纪斯 瑞尔士
by SHOWCASING (GB) - LADY WOODCOTE (GB)
神行太保 PACIF E3093yo B NZ F SH 7 罗达 布隆
by SO YOU THINK (NZ) - PALOS DE LAGO (NZ)