Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 24/10/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 242/2017 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 金牌特工 BP E3354yo B NZ G SHBP63 575 菲德斯 霍卡 1 1:02.29PWITH BP
by DARCI BRAHMA (NZ) - SOCIETY LADY (NZ)
4 辉煌胜者 STALL W4074yo CH USA G NHEM, TT65 594 戴得利 必拿 22 1/41:02.68PWITH EM/TT
by GIANT'S CAUSEWAY (USA) - GO GO (USA)
1 达利多 NR E2824yo BR AUS M SH 51 601 祖利曼 邱炳安 3NK1:02.73PNIL
by DALIAPOUR (IRE) - STAR CLAUDIA (AUS)
3 金刚战士 BP E73yo B NZ G SHBP 693 穆哈诺 赛米 4NK1:02.78PWITH BP
by POWER (GB) - PUTRI SINGA (NZ)
6 猛酒 PACIF E1703yo B AUS G SHEM, P 696 罗达 布隆 5NK1:02.81PWITH P/EM
by CASINO PRINCE (AUS) - RADIO SONG (AUS)
青年才俊 -P C4234yo B BRZ G SH 52 2 冼文诺 菲特文
by MASTRO LORENZO (BRZ) - HAJA GATA (BRZ)