Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 17/10/2017
考闸试跑
考闸试跑 7: BT: SNTC: 237/2017 - 10:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 土地战士 PRAC C3933yo B AUS G SHB 608 冼文诺 许怡 1 1:00.82
by YOUR SONG (AUS) - CATHIE'S LANE (AUS)
4 猛禽 PRAC E933yo GR/RO USA G NHEM, XNB41 574 克希纳 李卡都 21/21:00.90
by CONGRATS (USA) - SHAUNAVON (USA)
3 宏业远图 PRAC E1523yo B AUS G SH 603 赛富汀 马定贤 31 1/21:01.15
by MASTER OF DESIGN (AUS) - MISMANCH (AUS)
2 快快乐乐 PRAC N6876yo CH NZ G SHP, TT33 582 沙里扎 M尤索 43 1/41:01.68
by IFFRAAJ (GB) - CASUAL WALK (NZ)
6 欢喜神牛 PRAC C3785yo B AUS G SHBRS 676 纪斯 布隆 53 3/41:02.30
by DANZERO (AUS) - DOROTHY'S SHOES (USA)
5 女王中王 PRAC E1473yo B NZ F SHEM43 615 赛鲁 邱炳安 61/21:02.36
by EKRAAR (USA) - CHICA MALA (NZ)
7 细水长流 PRAC E1823yo B AUS G SHEM 597 沃斯特 李卡都 74 1/41:03.06
by STREET CRY (IRE) - FANFARES (AUS)
1 皇者胜利 PRAC E1743yo B AUS C SH 661 CHAN CHEE WAI 陈瀠旺 87 1/41:04.27
by CONGRATS (USA) - EMMAAGH (AUS)