Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 12/10/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC: 234/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 东方虎 BLINK E1103yo CH AUS G SHB 678 罗达 布隆 1 1:01.16PWITH B
by MAGIC ALBERT (AUS) - QUITE ASTUTE (NZ)
6 皓月千里 STALL C1425yo B NZ G SHWK79 656 薄奇能 克莱门 2SHD1:01.17PWITH WK
by SAVABEEL (AUS) - WHITE MOUSE (AUS)
7 魔圣 1000B E214yo B AUS G SHEM, B 627 普拉瑟 M尤索 3SHD1:01.19PWITH B/EM
by SO YOU THINK (NZ) - CORALINA (AUS)
4 热金 1000V F4378yo B IRE G NHSB42 564 黄敬权 陈加顺 41 1/41:01.40PWITH SB
by IFFRAAJ (GB) - TIMEWEE (USA)
1 旻大人 BP E3104yo B AUS G SHBP55 651 包和义 赛米 5HD1:01.43PWITH BP
by MOSHE (AUS) - CAMILLE WITH CLASS (AUS)
2 气宇轩昂 1000V W246yo B ARG G SH 58 622 文罗 克莱门 611:01.59PNIL
by POLLARD'S VISION (USA) - DEAR PRINCESS (ARG)
5 北方王子 NR E3204yo B AUS G SHTT56 595 KOK WEI HOONG 伯里奇 731:02.07PWITH TT
by FASTNET ROCK (AUS) - PIAVONIC (AUS)
环游世界 BP E1844yo B NZ G SH 3 许怡
by PER INCANTO (USA) - ZALASS (NZ)