Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 10/10/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 232/2017 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 来喜 BP E1303yo CH NZ G SHBP 631 查维斯 赛米 1 1:00.13PWITH BP
by OCEAN PARK (NZ) - DOWN VIEW (USA)
8 权美令者 BLINK C2074yo B NZ G SHB, TT46 648 曾伟升 莫振麟 21 3/41:00.42PWITH B/TT
by EGO (NZ) - SURRAAR (NZ)
4 超级战士 BP E1283yo CH NZ G SHBP, XNB44 574 菲德斯 霍卡 351:01.25PWITH BP/XNB
by POWER (GB) - MACINALLY (NZ)
5 青岛 1000V C3915yo CH NZ G SHTT47 585 罗民翰 霍卡 4SHD1:01.26PWITH TT
by VOLKSRAAD (GB) - KOHINOOR (NZ)
3 勃艮太子 1000V E563yo B/BR NZ G SH 633 沙菲仕 霍卡 53 1/21:01.84PNIL
by BURGUNDY (NZ) - LA CONGA (NZ)
2 女王中王 BLINK E1473yo B NZ F SHB43 602 祖格拉 邱炳安 63/41:01.96PWITH B
by EKRAAR (USA) - CHICA MALA (NZ)
7 神秘骄傲 -B E3134yo CH AUS G SH 667 贝善利 马定贤 71/21:02.04PNIL
by MAGIC ALBERT (AUS) - CHATTEL (AUS)
6 飞煌石 PACIF E1023yo B AUS G SHBP43 666 徐汉堡 柯清狄 89 1/41:03.57PWITH BP
by RED ARROW (AUS) - TUCKSHOP PRINCESS (AUS)