Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 28/09/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC: 222/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 电闪雷鸣 BLINK C4223yo GR GB G NHB 627 冼文诺 彼得斯 1 0:59.83PWITH B
by HELLVELYN (GB) - JUSTBETWEENFRIENDS (USA)
5 特索罗 STALL E273yo BR ARG G SHXNB 615 沃斯特 李卡都 21/20:59.91PWITH XNB
by ORPEN (USA) - TESORILLA CLASS (ARG)
4 来喜 PACIF E1303yo CH NZ G SHP 634 查维斯 赛米 31 3/41:00.21PWITH P
by OCEAN PARK (NZ) - DOWN VIEW (USA)
2 越灵 BLINK E1493yo B NZ G SHB 642 普拉瑟 邱炳安 41 3/41:00.51PWITH B
by BATTLE PAINT (USA) - DANGEROUS SEAS (AUS)
6 林肯海角 BLINK E2674yo B NZ G SHB 666 包和义 尚恩 521:00.86PWITH B
by CAPE BLANCO (IRE) - MISS ANNALIESE (NZ)
8 胡桃里 BP E3346yo B NZ G SHBP76 628 文罗 莫振麟 611:01.00PWITH BP
by HENRYTHENAVIGATOR (USA) - FLAWLESS (NZ)
1 沙巴 1000B E144yo B NZ G SHB51 681 穆哈诺 赛米 72 3/41:01.44PWITH B
by STRAVINSKY (USA) - GIMMICK (NZ)
3 提大人 STALL E2053yo B AUS G SHTT50 623 哥拉利 尚恩 8151/21:07.08PWITH TT
by FASTNET ROCK (AUS) - BELLA SUNDAY (AUS)