Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 26/09/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC: 62/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 看到了 ORT E1773yo B/BR NZ G SHSB 51606 祖格拉 李卡都 1 1:01.05PWITH SB
by O'REILLY (NZ) - FABULIST (NZ)
4 凯旋门 ORT E3433yo B NZ C SHSB 51674 纪斯 彼得斯 23 1/41:01.58PWITH SB
by SHOWCASING (GB) - WIND OF SAVANNAH (NZ)
5 默里纳 ORT E2223yo BR NZ G SH 51645 薄奇能 瑞尔士 31 1/41:01.80PNIL
by SAVABEEL (AUS) - PEONY (NZ)
2 金城 ORT C2724yo B NZ M SH 56682 罗达 布隆 41/21:01.89PNIL
by SUFFICIENT (NZ) - BEAVER (NZ)
1 神秘骄傲 BLINK, ORT E3134yo CH AUS G SHB 603 陈志城 马定贤 5241/21:05.94PWITH B
by MAGIC ALBERT (AUS) - CHATTEL (AUS)
3 家品大王 ORT C3443yo CH USA C NHB 55.5651 曾伟升 柯清狄 6171/21:08.81FWITH B; FAILED TO MEET QUALIFYING TIME
by PADDY O'PRADO (USA) - RAPID DECISION (USA)