Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 26/09/2017
考闸试跑
考闸试跑 2: ORT: SNTC: 63/2017 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 宏业远图 ORT E1523yo B AUS G SH 57611 赛富汀 马定贤 1 1:00.91PNIL
by MASTER OF DESIGN (AUS) - MISMANCH (AUS)
1 艾迪格雷 ORT E2613yo B AUS G SHXNB 57634 薄奇能 瑞尔士 24 1/41:01.63PWITH XNB
by ALL AMERICAN (AUS) - CRISTALLO (AUS)
2 精英火箭 ORT E1373yo B NZ G SH 57626 沙菲仕 霍卡 3NK1:01.68PNIL
by ROC DE CAMBES (NZ) - EXPLOSIVE (NZ)
6 祖鲁战士 ORT E2203yo B AUS G SH 57663 罗达 瑞尔士 43/41:01.79PNIL
by SIDEREUS (AUS) - FASHION SISTER (AUS)
5 笃佳骏 ORT E2723yo B NZ G SH 57662 纪斯 菲特文 52 1/41:02.15PNIL
by HIGH CHAPARRAL (IRE) - AFFIRMED LANE (USA)
3 金小胖 ORT E1853yo B NZ G SHWK 57635 S约翰 L黎根 6NK1:02.20PWITH WK
by METTRE EN JEU (NZ) - CELTIC LEGACY (NZ)