Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 21/09/2017
考闸试跑
考闸试跑 7: BT: SNTC: 216/2017 - 10:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 楚留香 PRAC W4286yo B NZ G SH 35 624 S约翰 L黎根 1 1:01.28
by BACHELOR DUKE (USA) - SUGAR 'N SPICE (NZ)
1 超能英雄 PRAC E1733yo B AUS C SH 641 普拉瑟 陈瀠旺 2NK1:01.32
by TRUSTING (AUS) - WELL CREDENTIALLED (AUS)
2 長江 PRAC W3346yo B AUS G SHBP28 602 阿敏 柯清狄 3HD1:01.35
by COMMANDS (AUS) - MOMENTOUS (USA)
5 黑带 PRAC C5354yo BR NZ G SH 635 薄奇能 瑞尔士 41/21:01.43
by DARCI BRAHMA (NZ) - HOWMUCHYACHARGING (NZ)
6 皇者胜利 PRAC E1743yo B AUS C SH 676 CHAN CHEE WAI 陈瀠旺 51 1/21:01.67
by CONGRATS (USA) - EMMAAGH (AUS)
8 康纳上将 PRAC N2277yo B AUS G SHSB, XNB38 568 黄敬权 陈加顺 6NK1:01.72
by CONATUS (AUS) - IT'S PLATONIC (NZ)
7 梦想河 PRAC C1564yo B NZ G SH 587 沃斯特 李卡都 71/21:01.80
by REDWOOD (GB) - MACROSA (NZ)
3 输赢笑笑 PRAC R4756yo B NZ R SHB, TT36 603 祖利曼 邱炳安 83 1/41:02.32
by GUILLOTINE (NZ) - MISS FONTEYN (AUS)