Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 14/09/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC: 208/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 迪先生 PRAC N127yo B AUS G SHB, TT38 596 赛富汀 奥哈拉 1 1:01.12
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - ALALUNGA (USA)
1 我是龙 BLINK C4903yo B AUS G SHB 581 达瓦拉 L黎根 21/21:01.18PWITH B
by HIDDEN DRAGON (AUS) - NORTHERN FRIENDS (AUS)
7 滑翔 PRAC C1004yo B NZ G SHB, TT44 657 杜奕 郭力卫 32 3/41:01.62
by HENRYTHENAVIGATOR (USA) - SHANPANICHI (AUS)
4 纯白 STALL N5217yo GR JPN G NHSB, EM, TT, XNB22 614 再基 高冈 45 1/41:02.47PWITH EM/XNB/TT/SB
by NEO UNIVERSE (JPN) - WASTIN' TIME (JPN)
5 胡桃里 NR E3346yo B NZ G SH 76 635 文罗 莫振麟 5SHD1:02.49PNIL
by HENRYTHENAVIGATOR (USA) - FLAWLESS (NZ)
2 反弹力 BLINK E2763yo B NZ G SHEM, B 602 戴得利 高冈 61/21:02.60PWITH B/EM
by POUR MOI (IRE) - DECEIT (NZ)
3 添利多 NR E2814yo B AUS G SH 55 663 穆哈诺 赛米 741:03.24PNIL
by DALIAPOUR (IRE) - SUBPRIME (AUS)