Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 07/09/2017
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 201/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 萨塔尔 PRAC E1293yo B AUS G SH 594 沃斯特 李卡都 1 1:00.43
by STAR WITNESS (AUS) - QUEEN FOR NINEDAYS (NZ)
2 卫星经典 PRAC E2734yo B NZ G SHXNB 572 祖格拉 奥哈拉 221:00.76
by PINS (AUS) - TOOHOTTOHANDLE (NZ)
3 永远赢家 PRAC J1368yo CH NZ G SHB, TT24 583 赛富汀 邱炳安 33/41:00.90
by STRATEGIC IMAGE (AUS) - ALLEMANDE (NZ)
1 好日子 PRAC C4583yo B NZ G SHB47 581 祖利曼 邱炳安 43/41:01.02
by SHOWCASING (GB) - SWEET CHARITY (NZ)
7 林家潘兴 PRAC C3894yo B NZ G SHSB, EM 677 杜奕 伯里奇 5HD1:01.05
by PINS (AUS) - SANTANGELO (NZ)
5 越灵 PRAC E1493yo B NZ G SH 625 普拉瑟 邱炳安 6NS1:01.05
by BATTLE PAINT (USA) - DANGEROUS SEAS (AUS)
6 吾友查理 PRAC E2063yo B AUS G SH 556 克希纳 李卡都 7111:02.87
by MYBOYCHARLIE (IRE) - NATIVE JESTER (AUS)