Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 05/09/2017
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 198/2017 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 神奇贝利 1000B N4837yo BR ARG G SHB43 645 S约翰 L黎根 1 1:02.33PWITH B
by DANCING FOR ME (ARG) - BELLUS (USA)
7 马利布 NR E1963yo B ARG G SH 51 627 沃斯特 李卡都 211:02.48PNIL
by MASTER OF HOUNDS (USA) - MALIBUWED (USA)
2 一期一会 BP E2214yo B NZ G SHBP 682 杜奕 赛米 31 1/41:02.70PWITH BP
by STRAVINSKY (USA) - FEMMENA (AUS)
4 北纬星 PACIF E974yo CH AUS G SHP 674 徐汉堡 马定贤 4HD1:02.73PWITH P
by RUWI (GE) - BUBS (NZ)
3 狗仔队 NR E2354yo B AUS G SH 51 663 包和义 尚恩 5NK1:02.77PNIL
by SNITZEL (AUS) - ADMIRELLE (AUS)
6 黄金 1000B, PACIF E833yo CH NZ G SHBP44 656 曾伟升 柯清狄 61/21:02.88PWITH BP
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - FROM THE CELLAR (AUS)
1 米卡布 PACIF C4874yo B AUS G SHP56 621 赛富汀 马定贤 7HD1:02.90PWITH P
by HARD SPUN (USA) - SINUOUS (AUS)