Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 31/08/2017
考闸试跑
考闸试跑 7: BT: SNTC: 195/2017 - 10:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 梦想河 PRAC C1564yo B NZ G SH 566 克希纳 李卡都 1 1:01.19
by REDWOOD (GB) - MACROSA (NZ)
4 永乐 PRAC C4314yo B AUS G SHEM, B36 644 文罗 高冈 2SHD1:01.20
by MASTER OF DESIGN (AUS) - HILDA (AUS)
10 猛禽 PRAC E933yo GR/RO USA G NHB, XNB44 6010 沃斯特 李卡都 31/21:01.27
by CONGRATS (USA) - SHAUNAVON (USA)
5 电闪雷鸣 PRAC C4223yo GR GB G NH 615 冼文诺 彼得斯 4SHD1:01.28
by HELLVELYN (GB) - JUSTBETWEENFRIENDS (USA)
1 海上明珠 PRAC C2513yo B JPN F NHSB, EM44 581 迪雷多 彼得斯 551:02.09
by EMPIRE MAKER (USA) - ETA CARINAE (JPN)
7 诺雅之星 PRAC R6336yo CH NZ G SHB, TT, XNB31 667 徐汉堡 奥哈拉 61 1/41:02.28
by BATTLE PAINT (USA) - SPELLBOUND (NZ)
9 我的钱 PRAC E1483yo BR NZ G SHWK 649 普拉瑟 邱炳安 711:02.43
by HE'S REMARKABLE (NZ) - SEEK A FORTUNE (NZ)
8 锁链 PRAC E263yo CH ARG G SH 608 祖格拉 李卡都 81 3/41:02.71
by PERFECTPERFORMANCE (USA) - BALLA TWINE (USA)
2 好战士 PRAC C4573yo B NZ G SHTT 572 祖利曼 邱炳安 91 1/41:02.91
by NIAGARA (AUS) - TITHE (NZ)
3 双庆五十 PRAC W2875yo B NZ G SHSB, BP, XNB22 583 赛富汀 奥哈拉 102 1/41:03.28
by BUFFALO MAN (CAN) - LYRICAL LOOK (IRE)