Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 31/08/2017
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 195/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 伟大肯尼 PRAC W345yo BR AUS G SH 74 596 祖格拉 李卡都 1 1:00.47
by SHINZIG (AUS) - MYSTERIOUS RANSOM (AUS)
4 天文之路 PRAC C1965yo B AUS G SHTT55 634 哥拉利 尚恩 21/21:00.53
by NEW APPROACH (IRE) - REDESIGN (AUS)
8 超级部队 PRAC R256yo B AUS G SHB58 578 克希纳 李卡都 331:01.04
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - CELTIC MOONDANCE (AUS)
1 蜜桃碗 PRAC C1795yo BR AUS G SH 52 641 文罗 L黎根 41 3/41:01.34
by ALL AMERICAN (AUS) - CATNAPPED (AUS)
3 辛运足 BLINK E684yo CH AUS G SHB49 603 赛富汀 彼得斯 53/41:01.48PWITH B
by SEPOY (AUS) - LEICA LOTTO (AUS)
7 精英金 PRAC C204yo BR AUS H SH 47 597 戴得利 高冈 61/21:01.56
by AD VALOREM (USA) - SUMMERSET MISS (AUS)
9 猛将 PRAC W5246yo B AUS G SH 50 649 徐汉堡 马定贤 71 3/41:01.86
by HOLD THAT TIGER (USA) - OUR CENTAINE (NZ)
5 西北山 PRAC E2933yo B GB G NHSB, EM51 605 高德发 彼得斯 8NS1:01.86
by MAYSON (GB) - FACIASCURA (GB)
威力强 PRAC C754yo B/BR NZ G SH 48 2 伯里奇
by ROAD TO ROCK (AUS) - STYLISH BEL (AUS)
一定佳 PRAC E1434yo B NZ G SH 60 10 查维斯 李卡都
by JIMMY CHOUX (NZ) - YELLOW BRICK ROAD (NZ)