Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 29/08/2017
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 194/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 甲午劲驹 BLINK E644yo B AUS G SHB 603 陈志城 马定贤 1 1:00.66PWITH B
by RED ELEMENT (AUS) - ROSEBOWL (AUS)
1 七重天 BLINK E844yo CH NZ G SHB 661 纪斯 奥哈拉 21 1/41:00.86PWITH B
by ECHOES OF HEAVEN (AUS) - ATH LUAN (NZ)
8 快好 PRAC F6718yo B NZ G SHB, TT38 638 B伍活 马定贤 31/21:00.92
by RUSTY SPUR (USA) - SISTER SAM (NZ)
4 三狮军团 PRAC C2325yo B JPN G NHB, TT43 644 文罗 郭力卫 4HD1:00.95
by HARBINGER (GB) - SUN WILL SHINE (JPN)
6 乔先生 PRAC E1323yo B NZ G SHB 686 杜奕 郭力卫 51/21:01.01
by NIAGARA (AUS) - ITALIAN PRINCESS (NZ)
7 一把手 PRAC E203yo B NZ G SHB 637 再基 高冈 63/41:01.12
by SUPER EASY (NZ) - MISS MOCHA (NZ)
5 林家潘兴 PRAC C3894yo B NZ G SHP 665 薄奇能 伯里奇 711:01.28
by PINS (AUS) - SANTANGELO (NZ)
2 太空城 1000V, BLINK W2985yo B NZ M SHSB, EM, B, TT52 572 黄敬权 许怡 83/41:01.39PWITH B/EM/SB/TT
by ONCEAUPONATIME (NZ) - MANASARI (USA)