Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 22/08/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC: 55/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 特索罗 ORT E273yo BR ARG G SHSB, XNB 50.5544 克希纳 李卡都 1 1:01.17PWITH SB/XNB
by ORPEN (USA) - TESORILLA CLASS (ARG)
3 爱宝 ORT E2273yo B/BR NZ G SHSR, SB 50.5647 查维斯 赛米 211:01.34PWITH SR/SB
by BURGUNDY (NZ) - KANPUR (NZ)
1 一期一会 ORT E2214yo B NZ G SH 57.5696 穆哈诺 赛米 31/21:01.41PNIL
by STRAVINSKY (USA) - FEMMENA (AUS)
4 乔先生 ORT E1323yo B NZ G SH 50.5671 杜奕 郭力卫 4NK1:01.45PNIL
by NIAGARA (AUS) - ITALIAN PRINCESS (NZ)
2 卫星经典 ORT E2734yo B NZ G SHSB, TT 57.5592 祖格拉 奥哈拉 51/21:01.51PWITH SB/TT
by PINS (AUS) - TOOHOTTOHANDLE (NZ)
6 细水长流 ORT, PACIF E1823yo B AUS G SHP 50.5593 沃斯特 李卡都 65 3/41:02.46PWITH P
by STREET CRY (IRE) - FANFARES (AUS)
5 吾友查理 ORT E2063yo B AUS G SH 50.5625 文罗 李卡都 72 3/41:02.92PNIL
by MYBOYCHARLIE (IRE) - NATIVE JESTER (AUS)