Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 17/08/2017
考闸试跑
考闸试跑 7: BT: SNTC: 184/2017 - 10:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
9 沙巴 PRAC E144yo B NZ G SHBP 629 查维斯 赛米 1 1:01.63
by STRAVINSKY (USA) - GIMMICK (NZ)
2 卓越七 PRAC C1465yo BR AUS G SHSB, EM, B40 692 林利杰 伯里奇 2NS1:01.64
by NICCONI (AUS) - GREAT ACT (USA)
4 大亨 PRAC C104yo CH AUS G SHB29 614 冼文诺 郭力卫 31 1/41:01.86
by HELMET (AUS) - ALBORADA (AUS)
10 东方虎 PRAC E1103yo CH AUS G SH 6610 罗达 布隆 41/21:01.94
by MAGIC ALBERT (AUS) - QUITE ASTUTE (NZ)
6 生龙活虎 PRAC J8137yo B AUS G SHTT47 666 纪斯 彼得斯 51/21:02.00
by SNIPPETSON (AUS) - HALECONIA (AUS)
1 诺雅勇士 PRAC C2425yo B NZ G SHB41 661 徐汉堡 邱炳安 6NK1:02.05
by COATS CHOICE (AUS) - BEST PRICE COUP (NZ)
8 我的钱 PRAC E1483yo BR NZ G SH 668 普拉瑟 邱炳安 72 1/21:02.46
by HE'S REMARKABLE (NZ) - SEEK A FORTUNE (NZ)
5 越战越勇 PRAC N5826yo B/BR AUS G SHSB, P41 655 阿斯兰 伯里奇 82 1/41:02.83
by HENRYTHENAVIGATOR (USA) - TEVEZ (AUS)
7 沙丘传奇 PRAC E994yo CH AUS G SHB 657 贝善利 马定贤 941:03.47
by REAL SAGA (AUS) - NOOSA PRINCESS (AUS)
好战士 PRAC C4573yo B NZ G SH 3 祖利曼 邱炳安
by NIAGARA (AUS) - TITHE (NZ)