Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 17/08/2017
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC: 184/2017 - 10:20 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 杰米队长 PRAC E1813yo BR AUS G SHSR49 585 祖格拉 李卡都 1 1:00.52
by CAPTAIN SONADOR (AUS) - CIVITA (AUS)
8 宝利星 PRAC C1574yo B AUS G SHB43 638 B伍活 马定贤 241:01.19
by SO YOU THINK (NZ) - DANAUPAIR STARLET (AUS)
7 沙漠狐狸 PRAC N537yo B AUS G SH 44 577 赛富汀 奥哈拉 3HD1:01.21
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - SANDY DESERT (USA)
6 发夹 PRAC E1263yo B NZ F SHB53 586 查维斯 李卡都 4SHD1:01.23
by IFFRAAJ (GB) - REGAL THRILLS (AUS)
3 加州禅寺 PRAC W4567yo B JPN G NHP41 583 迪雷多 彼得斯 53 1/41:01.78
by CAME HOME (USA) - ETA CARINAE (JPN)
4 林家皇朝 PRAC W5714yo B/BR AUS G SHSB, P53 664 贝善利 伯里奇 64 1/41:02.47
by ROTHESAY (AUS) - FALCREST (NZ)
2 六帝国 PRAC C4843yo B AUS G SH 47 572 祖利曼 邱炳安 74 1/41:03.17
by BIG BROWN (USA) - KALLISTO (AUS)
1 巷战 PRAC W905yo GR AUS M SH 48 641 纪斯 奥哈拉 82 1/41:03.55
by WAR CHANT (USA) - CITINPRETTY (AUS)
9 蒙古王 PRAC W4935yo BLK NZ G SHP, XNB42 599 再基 邱炳安 91 1/41:03.75
by ALAMOSA (NZ) - LADY OF MIRACLES (NZ)