Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 10/08/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC: 180/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 暹罗猫 PRAC C145yo CH ARG M NH 59 577 克希纳 李卡都 1 1:00.43
by BIG BROWN (USA) - BLUES FOR SALE (ARG)
6 女神 PRAC W5074yo B NZ M SHTT, XNB52 696 罗达 布隆 2NK1:00.48
by NOM DU JEU (NZ) - ZINGARA (NZ)
2 达特洛 BLINK E1834yo B AUS G SHB, TT51 712 包和义 尚恩 31 1/21:00.74PWITH B/TT
by BEAUTIFUL CROWN (USA) - JAY DEE COUP (AUS)
4 小凤凰 1000B C4283yo GR/RO USA C NHTT53 624 冼文诺 郭力卫 41/21:00.82PWITH TT
by INTERACTIF (USA) - THERESA'S TIZZY (USA)
5 竞技好手 PRAC W5125yo B AUS G SHB46 655 沙霖 郭力卫 54 1/21:01.56
by FASTNET ROCK (AUS) - MOST STRIKING (USA)
3 幸运 STALL R3635yo B JPN M NHEM47 633 查维斯 高冈 6291/41:06.41PWITH EM
by SWEPT OVERBOARD (USA) - LADY C'EST LA VIE (JPN)
完美劲曲 STALL C154yo B NZ G SHBR44 1 哈斯里 莫振麟 FWITH BR;FRAC IN STALL;REARED;WD
by STRAVINSKY (USA) - ALAMANTRA (AUS)