Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 03/08/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 174/2017 - 09:50 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 开罗 PRAC R6115yo B AUS G SHB61 582 再基 陈厚勤 1 0:59.83
by TYCOON RULER (AUS) - MAKE A BUCK (AUS)
1 皇家彩虹 PRAC W5544yo BLK AUS G SHBP, TT56 631 查维斯 赛米 23/40:59.95
by CAPTAIN SONADOR (AUS) - JUST HILDA (AUS)
7 摩卡星 PRAC E713yo B AUS G SH 46 587 沃斯特 李卡都 321:00.27
by POET'S VOICE (GB) - SADDLER'S SILK (AUS)
6 漫步街头 PRAC J2307yo B USA G NH 56 546 克希纳 李卡都 4NK1:00.31
by STUDENT COUNCIL (USA) - EMERALD COAST (USA)
4 屹立不倒 PRAC W1285yo B NZ G SHB47 624 B伍活 马定贤 51 1/41:00.54
by FALTAAT (USA) - TONGARIRO (AUS)
5 军校生 PRAC W5654yo BR AUS G SHSB63 575 祖格拉 李卡都 6HD1:00.57
by CAPTAIN SONADOR (AUS) - STIFLER'S MUM (AUS)
8 女神 PRAC W5074yo B NZ M SHTT, XNB52 668 罗达 布隆 72 1/21:00.98
by NOM DU JEU (NZ) - ZINGARA (NZ)
3 魅影 PRAC C2795yo GR NZ G SHSR, B47 583 黄敬权 许佐扬 81 1/21:01.24
by GUILLOTINE (NZ) - DOSH (NZ)