Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 27/07/2017
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 169/2017 - 09:50 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
10 远古战士 PRAC C2604yo B NZ G SH 59 5610 MUHAMMAD HANAFI BIN NOORMAN 霍卡 1 1:00.80
by IFFRAAJ (GB) - NUANCE (NZ)
8 突击部队 PRAC N5315yo BR ARG G SH 99 588 祖格拉 李卡都 2HD1:00.83
by ORPEN (USA) - STORMY (USA)
3 飞龙帝国 PRAC J2327yo B USA G NH 51 633 沙霖 郭力卫 31 1/21:01.07
by SILVER TRAIN (USA) - LOTTACOSTA (USA)
7 皓月千里 PRAC C1424yo B NZ G SHTT, XNB80 607 查维斯 李卡都 4NK1:01.12
by SAVABEEL (AUS) - WHITE MOUSE (AUS)
6 完美派 PRAC W1435yo CH ARG G SH 93 576 黄敬权 李卡都 511:01.29
by PERFECTPERFORMANCE (USA) - HOLLY FILLY (ARG)
1 法乐 PRAC J7826yo B AUS G SH 88 671 包和义 尚恩 63 1/41:01.80
by FALTAAT (USA) - CIRCUS DANCE (NZ)
9 卫星人 PRAC W4764yo BR NZ G SH 61 589 施志勇 奥哈拉 71/21:01.89
by PER INCANTO (USA) - DOUBLE OKAY (NZ)
5 开罗 PRAC R6114yo B AUS G SHP61 605 再基 陈厚勤 82 1/41:02.27
by TYCOON RULER (AUS) - MAKE A BUCK (AUS)
2 法玛戏团 PRAC R2625yo BR NZ G SH 69 592 迪雷多 彼得斯 93/41:02.38
by DARCI BRAHMA (NZ) - STATE CIRCUS (GB)
4 驱雷掣电 PRAC C2644yo BR AUS G SHB63 654 罗达 马定贤 102 1/41:02.74
by EXCEEDINGLY GOOD (AUS) - KAKAMA (NZ)