Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 25/07/2017
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 166/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 发夹 BLINK E1262yo B NZ F SHSR, B49 645 查维斯 李卡都 1 1:00.78P
by IFFRAAJ (GB) - REGAL THRILLS (AUS)
8 皇家底万 PRAC C4304yo BR AUS G SHEM, XNB53 588 海理 必拿 211:00.96
by SHARKBITE (AUS) - LETA (AUS)
6 稳进 PRAC C3113yo BR NZ G SH 54 636 冼文诺 郭力卫 33/41:01.10
by O'REILLY (NZ) - BARBARA ANN (NZ)
4 神圣银河 BP E1904yo B AUS G SHBP56 584 MUHAMMAD HANAFI BIN NOORMAN 霍卡 41 3/41:01.39P
by FLYING SPUR (AUS) - IRISH NOVA (NZ)
7 主星 PRAC W665yo B NZ G SHP, TT43 707 杜奕 必拿 511:01.55
by ELUSIVE CITY (USA) - CLIPJOINT (NZ)
3 达特洛 NR E1833yo B AUS G SHTT51 683 包和义 尚恩 6HD1:01.57P
by BEAUTIFUL CROWN (USA) - JAY DEE COUP (AUS)
2 北彗星 BLINK E983yo CH AUS F SHB 642 B伍活 马定贤 711:01.74P
by BENFICA (AUS) - BAHAMIAN STAR (AUS)
1 西北爽 BLINK E772yo B NZ G SHB, XNB 601 黄敬权 郭力卫 8NK1:01.79P
by ROCK 'N' POP (AUS) - WAHAHA (NZ)