Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 20/07/2017
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 163/2017 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 防御工事 PRAC W5193yo B AUS G SHTT50 596 祖格拉 李卡都 1 1:00.41
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - BLEACH (NZ)
4 独赢 PRAC C4263yo B USA G NHB, TT 614 戴得利 郭力卫 23/41:00.54
by TRIBAL RULE (USA) - STACIE'S SMILE (USA)
2 路见不平 PRAC C2475yo B/BR NZ G SH 43 602 沙里扎 克莱门 3SHD1:00.56
by GALLANT GURU (AUS) - IRISH JIG (NZ)
7 好日子 PRAC C4582yo B NZ G SHB45 677 纪斯 邱炳安 4HD1:00.58
by SHOWCASING (GB) - SWEET CHARITY (NZ)
3 梁家经典 PRAC W4263yo B AUS G SHB38 623 冼文诺 郭力卫 51 1/41:00.78
by PLUCK (USA) - SHE'S NUMBER ONE (AUS)
5 滑翔 PRAC C1003yo B NZ G SHB, TT44 685 杜奕 郭力卫 62 3/41:01.22
by HENRYTHENAVIGATOR (USA) - SHANPANICHI (AUS)
1 大宝藏 STALL W5094yo CH NZ G SHB43 641 普拉瑟 许怡 741:01.88P
by ONCEUPONATIME (NZ) - EASY WAY (NZ)