Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 11/07/2017
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 154/2017 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 多米尼 PRAC R1846yo B AUS G SHB, TT36 587 再兰尼 奥哈拉 1 1:01.18
by ASTRONOMER ROYAL (USA) - VALAZEEL (AUS)
4 驾驭 PRAC W5754yo BR NZ G SHTT45 574 戴得利 瑞尔士 24 1/41:01.90
by O'REILLY (NZ) - QUEEN TO BE (AUS)
5 红点崛起 PRAC W4364yo B AUS G SH 57 655 薄奇能 瑞尔士 3NS1:01.91
by NADEEM (AUS) - LADY NIKOLAY (AUS)
2 上策 PRAC N6595yo B AUS G SHTT38 602 文罗 必拿 411:02.08
by BUSHRANGER (IRE) - LADYKIN (AUS)
1 达西之子 PRAC W5164yo B NZ G SHB, TT38 611 冼文诺 必拿 53/41:02.20
by DARCI BRAHMA (NZ) - PRINCESS ANNALIESE (NZ)
9 帝贵淋 PRAC C2774yo B AUS G SHSB, TT77 679 包和义 尚恩 61/21:02.27
by MAGIC ALBERT (AUS) - EYE FOR FUN (AUS)
8 万马飞腾 PRAC W4044yo B/BR USA G NH 37 588 迪雷多 奥哈拉 71/21:02.37
by HIGH COTTON (USA) - STRATHMORE (CAN)
3 大宝藏 PRAC W5094yo CH NZ G SHB43 633 普拉瑟 许怡 81/21:02.42
by ONCEUPONATIME (NZ) - EASY WAY (NZ)
6 超强快驹 PRAC E823yo B NZ G SHB 596 赛富汀 马定贤 91 3/41:02.72
by MR. NANCHO (ARG) - ANOTHER JEWEL (NZ)