Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 06/07/2017
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 151/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 威哥 PRAC E1942yo B AUS G SHSR 587 祖格拉 李卡都 1 1:01.05
by DENMAN (AUS) - BOAT QUAY (AUS)
8 精明至尊 PRAC R946yo CH AUS G SH 47 578 沙里扎 M尤索 22 3/41:01.49
by STRATEGIC (AUS) - STORMY CHOICE (AUS)
1 新邦 PRAC J7278yo CH NZ G SH 22 571 黄敬权 许怡 31/21:01.55
by RUSTY SPUR (USA) - GOEWIN (NZ)
2 比如说 PRAC N4697yo B NZ G SHSB26 732 ALIZAM BIN ALI 克莱门 43/41:01.67
by ALIGN (AUS) - VOLCANELLO (AUS)
3 沙丘传奇 PRAC E993yo CH AUS G SHB 643 普拉瑟 马定贤 5NK1:01.72
by REAL SAGA (AUS) - NOOSA PRINCESS (AUS)
6 金州 PRAC E702yo B AUS G SHEM 606 沃斯特 李卡都 63 1/41:02.27
by CHOISIR (AUS) - SESTIERE (AUS)
5 我的钱 PRAC E1482yo BR NZ G SHB 625 文罗 邱炳安 7101/41:03.98
by HE'S REMARKABLE (NZ) - SEEK A FORTUNE (NZ)
多米尼 PRAC R1846yo B AUS G SH 36 4 施志勇 奥哈拉
by ASTRONOMER ROYAL (USA) - VALAZEEL (AUS)