Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 06/07/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC: 151/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 猛火 BLINK C5345yo B JPN G NHSR, B55 647 沙霖 郭力卫 1 1:00.78P
by MEISHO SAMSON (JPN) - ALLMAHLICH (JPN)
4 走马看花 BLINK E1534yo B NZ G SHB61 704 杜奕 彼得斯 2NS1:00.79FFRACTIOUS IN STALL (REARED HIGH)
by SHOWCASING (GB) - BYGROSVE (NZ)
5 海洋猎人 BP C4862yo B AUS G SHBP, XNB 575 黄敬权 许怡 3HD1:00.82P
by WANTED (AUS) - WET SUIT (AUS)
1 史翠珊 BLINK W594yo B NZ M SHSB, B, TT39 581 沙菲益 纳逊 441:01.47P
by TAVISTOCK (NZ) - COLHEITA (NZ)
2 手气好 BP E1443yo CH NZ G SHSR, BP 692 穆哈诺 赛米 51 1/41:01.69P
by SHOWCASING (GB) - TWENTYFIRSTCENTURY (GB)
3 SEBASTIAN BACH NR E2013yo B IRE G NH 56 683 普拉瑟 彼得斯 631:02.19P
by KODIAC (GB) - ESEDRA (IRE)
8 欢庆年代 BP W4894yo B NZ G SHBP47 648 曾伟升 柯清狄 75 1/41:03.06P
by VOLKSRAAD (GB) - ANIVERSARY HEIGHTS (NZ)
不动声色 STALL W5573yo BR AUS G SH 44 6 沙里扎 凯得 FFRACTIOUS IN STALL (REARED, SAT DOWN, BECAME CAST & WAS WITHDRAWN)
by SNIPPETSON (AUS) - ALEXA RAY (AUS)