Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 04/07/2017
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 148/2017 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 丹尼尔 PRAC N1956yo GR NZ G SH 92 653 哥拉利 纳逊 1 1:00.24
by GUILLOTINE (NZ) - TINA (NZ)
9 战胜 PRAC N616yo BR NZ G SH 116 649 贝善利 必拿 2HD1:00.27
by O'REILLY (NZ) - KRISTIQUE (USA)
2 卡得思 PRAC R1266yo GR NZ G SHSB, P, TT63 572 沙菲益 纳逊 3SHD1:00.29
by ANY SUGGESTION (AUS) - MATHILDA (AUS)
7 南方人 PRAC C2963yo CH AUS G SHEM, P, TT61 627 文罗 奥哈拉 42 3/41:00.76
by ANACHEEVA (AUS) - A LITTLE KNOWLEDGE (AUS)
4 飞龙帝国 PRAC J2327yo B USA G NH 53 644 尤俊豪 郭力卫 53/41:00.86
by SILVER TRAIN (USA) - LOTTACOSTA (USA)
5 太阳触目 PRAC R1286yo B AUS R SH 68 595 黄敬权 许佐扬 63/41:00.97
by CALIFORNIA DANE (AUS) - ASPIRANT (AUS)
6 金羊 PRAC C3424yo CH NZ G SHSB, EM, XNB48 666 普拉瑟 彼得斯 73/41:01.11
by PER INCANTO (USA) - SEEBRIGHT (NZ)
8 阿瓦第河 PRAC C953yo B AUS G SHTT67 568 MUHAMMAD HANAFI BIN NOORMAN 霍卡 82 1/21:01.51
by CHARGE FORWARD (AUS) - CATBIRD KITTY (AUS)
1 火麒麟 PRAC J168yo B NZ G SHVIS, TT67 581 文世英 必拿 93/41:01.65
by ONE COOL CAT (USA) - KINDNESS (NZ)