Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 29/06/2017
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 144/2017 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 达西之子 BLINK W5164yo B NZ G SHB, TT38 571 戴得利 必拿 1 1:00.88P
by DARCI BRAHMA (NZ) - PRINCESS ANNALIESE (NZ)
7 猛禽 BLINK E933yo GR/RO USA G NHB, XNB 607 沃斯特 李卡都 21/21:00.98P
by CONGRATS (USA) - SHAUNAVON (USA)
5 卫星师父 BLINK E863yo B GB G NHB 575 再基 陈厚勤 33 1/41:01.50P
by DELEGATOR (GB) - DIAMOND SURPRISE (GB)
2 乔先生 PACIF E1322yo B NZ G SHBP 582 黄敬权 郭力卫 411:01.66P
by NIAGARA (AUS) - ITALIAN PRINCESS (NZ)
3 真够力 PACIF E752yo B NZ G SHBP 623 沙霖 郭力卫 51 1/41:01.86P
by THEWAYYOUARE (USA) - BABY GANGSTER (AUS)
4 太阳星座 NR E1183yo B AUS G SH 50 574 艾菲恩 许佐扬 61 1/41:02.07FFRACTIOUS IN STALL (REARED & SAT BACK BADLY)
by NORTHERN METEOR (AUS) - OPAQUE (AUS)
卫星火箭 BLINK E742yo CH AUS G SH 6 施志勇 奥哈拉
by SEBRING (AUS) - CANDY STRIPES (AUS)