Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 29/06/2017
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC: 144/2017 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 星星出击 BLEED W4205yo GR NZ G SHXNB55 568 MUHAMMAD HANAFI BIN NOORMAN 霍卡 1 1:00.10P
by SAKHEE'S SECRET (GB) - MY DIVA (NZ)
3 一点点 NR E1544yo B NZ G SH 61 623 查维斯 彼得斯 211:00.25P
by PER INCANTO (USA) - TAP 'N' GAP (NZ)
6 南方巨龙 BLINK C2953yo B AUS G SHB, TT60 596 祖格拉 李卡都 351:01.10P
by TURFFONTEIN (AUS) - ALY'S AFFAIR (USA)
4 秘密胜利 BLINK C4084yo CH AUS G SHB58 634 B伍活 马定贤 43/41:01.21P
by HARADASUN (AUS) - RECLINE (AUS)
5 太阳传奇 NR E1153yo BR AUS G SH 56 555 艾菲恩 许佐扬 52 1/41:01.56FDIFFICULT TO BE LOADED
by MORE THAN READY (USA) - NOVEMBER FLIGHT (AUS)
7 辉煌太阳 NR E1164yo B AUS G SH 56 587 黄敬权 许佐扬 6NK1:01.61P
by LONHRO (AUS) - NOESIS (AUS)
1 走马看花 NR E1534yo B NZ G SH 61 681 杜奕 彼得斯 75 1/41:02.49P
by SHOWCASING (GB) - BYGROSVE (NZ)
2 万利马 PACIF E943yo CH USA C NHBP, TT 612 沙霖 郭力卫 82 3/41:02.94P
by GIROLAMO (USA) - EMERALD COAST (USA)