Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 27/06/2017
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 141/2017 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 攻城略地 BLINK C2064yo B NZ G SHB53 581 沙里扎 克莱门 1 1:01.15P
by RED GIANT (USA) - MELROY (AUS)
2 林家问候 BP E553yo CH NZ G SHEM 582 查维斯 霍卡 21 3/41:01.46P
by RED GIANT (USA) - CELTIC CLASS (AUS)
4 银财驹 BLINK C3524yo CH GB G NHB 584 赛富汀 马定贤 3NK1:01.51P
by SAKHEE'S SECRET (GB) - KAMERUKA (GB)
6 宝山鹰 NR E1454yo CH AUS G SH 61 676 杜奕 霍卡 41/21:01.59P
by MAGIC ALBERT (AUS) - NEPHTYS (AUS)
3 火焰心 1000V W4575yo BR JPN G NH 55 603 祖格拉 布隆 51 1/41:01.80P
by ON FIRE (JPN) - VITAL QUEEN (JPN)
5 明日之星 BLINK C4362yo B/BR AUS G SHB 645 贝善利 马定贤 6SHD1:01.81P
by SIDEREUS (AUS) - KIRRA SAND (NZ)
7 LETITGO BLINK C4744yo B IRE G NHB56 637 薄奇能 瑞尔士 711:01.99P
by MULTIPLEX (GB) - SKERRIES (IRE)